Start a new topic

Maksuvabad teenused SportID-s pole tegelikult kõik maksuvabad

Tere,

hetkel võimaldab SportID teha ettevõtte kompensatsiooniplaani luues valiku "luba vaid maksuvabad teenused". Tegelikkuses saavad töötajad selle plaani raames valida ka teenuseid, mis seaduse mõistes maksuvabad ei ole (vt seadust siin: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/erisoodustused/maksusoodustus-tervise-ja-spordikuludele-alates-1).

Toon paar näidet:

1. töötaja valib massööri või füsioterapeudi teenuse, kes tegelikult tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse ei kuulu - st maksuvabades teenustes peaksid olema ainult need teenusepakkujad, kes reaalselt registris on või kellel on nõutav kutsetunnistus. Tööandjana on meil seda võimatu kontrollida - küll saab seda teha SportID oma teenuslepinguid sõlmides;

2. maksuvabastus kehtib vaid sportimispaiga regulaarsel kasutamisel - nt veekeskuse, spaa, saunamaailma teenuste soetamine selliselt, kus ei tehta regulaarset sporti/treeningut, ei kuulu maksusoodustuse alla; küll on aga võimalik töötajatel neid teenuseid hetkel SportID raames soetada (kuigi pakett peaks olema piiratud ainult maksuvabade teenustega).

Kas SportID näeb sellele probleemile kiiret lahendust? 

Parimatega

Tiiu Pirsko, OÜ Puidukoda personalijuhtTere, Tiiu! 


Tänan Teid tagasiside eest! 


Teenusepakkuja SportID konto aktiveerimise käigus kontrollime teenusepakkuja kuuluvust maskuvabastuse alla. Siiski tuleb arvestada asjaoluga, et lepingu sõlmimine on üks hetk, teenuse osutamine aga teine.

Samuti teostame pistelist kontrolli ning oleme tänulikud kui märkate ning teavitate teenusepakkujast, kes müüb oma teenuseid maksuvabalt, kuigi seda teha ei tohiks.


EMTA poolt ei ole reguleeritud, mis pääsme tüübile maksuvabastus rakendub. Näiteks, kui töötaja ostab iga nädal ühe korrapääsme, siis seda saab lugeda regulaarseks tegevuseks. 

Samuti on regulaarne tegevus reeglipärane  ehk töötaja võib osta korrapääsme siis, kui tal on ajaliselt/füüsiliselt võimalik. 

SportID teenusepakkujate puhul ei ole veekeskuse, spaa, saunamaailma teenuste soetamine maksuvaba, kui selle asemel on võimalik osta eraldi tavaline ujula pilet.


Seaduses ei ole hetkel ametlikku tõlgendust ega juhtumeid, kus on tehtud valesti  või on eksitud kõnealuse seaduse vastu. EMTA lehel lahti kirjutatu juurde on jäetud tõlgendamise ruumi  ning EMTA ise ei anna laiemat informatsiooni antud teemal. Suunatakse seadust lugema. 


Loodan, et sellest infost oli Teile abi. 


Lisaküsimuste korral olen Teie jaoks olemas. 


Roman Vastus jätkub: 


Tulumaksuseadusest ei tulene regulaarsuse definitsiooni selle seaduse mõistes. Seega see mõiste lahtiseks jäetud ja siin suhteliselt lai tõlgendusruum. Näiteks Maksuameti lehel veel kirjas, et tervise edendamise kuludeks loetakse regulaarselt osalemist rahvatantsu-, seltskonnatantsu tundides, joogatreeningus, täiskasvanute balleti-, kõhutantsutundides, ujumise trennis, aeroobikas, jõusaalis (sh spordiklubi liitumistasu), lauatennise treeningutel, saunajoogas jne. Regulaarne võib siin väga palju tähendusi omada, kuna seadus ei sätesta, et mitu korda mis ajavahemiku jooksul peaks spordi-või liikumispaika kasutama, et tegemist oleks regulaarse kasutamisega. Tundub, et seadusanjda eesmärk olnud pigem välistada selgelt ühekordsed üritused, nagu ka EMTA lehel välja on toodud: "ei laiene maksuvabastus olukordadele, kus tööandja soovib spordikompleksi või treeningpaika rentida lühiajaliselt, nt ettevõtte spordipäevade tarbeks."


Teie poolt toodud näites (veekeskuse, spaa, saunamaailma teenuste soetamine selliselt, kus ei tehta regulaarset sporti/treeningut, ei kuulu maksusoodustuse alla) ei ole EMTA rõhk niivõrd sellel, et kas trenni tehakse 2x nädalas või mitte, vaid pigem selles, et SPA-d või veekeskust ei kasutata tavapäraselt spordi või treeningu jaoks.


 Samuti küsisime EMTA käest telefoni teel,  kas näiteks ühekordne ujula pääse või sarnane spordiklubi pilet läheb maksuvabastuse alla? Kinnitati, et ka kõik ühekordsed pääsmed lähevad maksuvabastuse alla. 


Parimate soovidega 

Roman

Login to post a comment