1. Navigeerige alapealkirjale Töötajad.


2. Töötajaid saab lisada ükshaaval või exceli failina kõik koos.

a. Ükshaaval lisamiseks valige sinine alapealkiri „Lisa uus töötaja“.

b. Täidke ära kõik nõutud lüngad ning määrake töötajale külge „Kompensatsiooniplaan“ (1).

c. Vajutage „Salvesta“ (2)

- Kui töötajal on konto varasemalt loodud, saab tema kasutaja „KUTSE“ grupiga liitumiseks, millega ta peab nõustuma.

- Kui töötajal ei ole kontot loodud, siis saadetakse tema e-mailile kiri konto loomise kohta.


Töötajate korraga lisamiseks valige „Impordi failist“.


Vajutage paremal asuvat sinist nuppu „Lae alla näidisfail“.


Täidke ära exceli failis asuvad lüngad (ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-mail)


Laadige fail üles või lohistage väljale. 


NB! Ootel (kutsutud) töötajad nimekirjas „KUTSUTUD TÖÖTAJAD“ (Töötajad -> Kutsutud töötajad)


3. Kui lisasite töötajaid exceli failiga, tuleb neile nüüd külge panna kompensatsioonireegel.


4. Selleks vajutage töötaja(te) ette linnuke.


5. Valige tekkinud siniselt ribalt „Muuda kompensatsiooni".


6. Tekkinud loetelust valige enda loodud reegel ning vajutage kõige paremalt „Kinnita“.


7. Töötajatele krediidi lisamiseks märkige soovitud töötaja(-te) ette linnuke.


8. Valige tekkinud siniselt ribalt kõige parempoolne valik „Kontojääk“.


9. Sisestage tekkinud lahtrisse soovitud summa ning valige kõige parempoolne nupp „Muuda jääki“.


NB! Enne kontojäägi muutmist olge kindel, et töötajal oleks küljes kompensatsiooni reegel! Et kõiki töötajaid aktiivseks märkida, siis vajutage kõige ülemist vasakpoolselt linnukest (olge kindel, et lehel on nähtaval kõik töötajad, kerige lehe alla ning valige „Näita ... rida“).10. Kui soovite töötaja sporditoetuse mõneks ajaks peatada, siis märkige tema nime ette linnuke ning vajutage siniselt ribalt „Peata kompensatsioon“.


11. Kui soovite töötaja sporditoetust jälle aktiveerida, siis märkige tema nime ette linnuke ning vajutage siniselt ribalt „Aktiveeri kompensatsioon“.