Navigeerige alapealkirjale "Töötajad".

Töötajaid saab lisada ükshaaval või Exceli failina kõik koos.


Excelist lisamine: 


  • Töötajate korraga lisamiseks valige „Impordi failist“.
  • Vajutage paremal asuvat sinist nuppu „Lae alla näidisfail“.
  • Täitke ära Exceli failis asuvad lüngad (ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-mail)
  • Laadige fail üles või lohistage väljale.


Kui lisasite töötajaid Exceli failiga, saab vajadusel neile külge panna kompensatsioonireegli. 

Kompensatsioonireegel tuleb ise külge, kui plaanil on olemas seadistus "Vaikimisi kompensatsiooniplaan". 

Seda on võimalik kontrollida/muuta "Kompensatsioonid" -> "Muuda plaani" vaates. 


NB! Ootel (kutsutud) töötajad nimekirjas „KUTSUTUD TÖÖTAJAD“ (Töötajad -> Kutsutud töötajad). See tähendab, et töötaja sai oma olemasolevale (juba varem loodud kontole) kontole kutse tööandjaga liitumiseks ning peab kutsega nõustuma, et olla grupi liige. 

 Ükshaaval lisamiseks valige sinine alapealkiri „Lisa uus töötaja“.

Täitke ära kõik nõutud lüngad ning määrake töötajale külge „Kompensatsiooniplaan“

Vajutage „Salvesta“

  •  Kui töötajal on konto varasemalt loodud, saab tema kasutaja „KUTSE“ grupiga liitumiseks, millega ta peab nõustuma.
  •  Kui töötajal ei ole kontot loodud, siis saadetakse tema e-mailile kiri konto loomise kohta.Töötaja kompensatsioonikonto muutmine

Vajutage töötaja(te) ette linnuke või vajutage töötaja reale. 

Valige  „Muuda kompensatsiooni".

Teie saate valida loetelust enda loodud reeglit (juhul, kui töötaja reegli vahetamine on vajalik), samuti saate muuta kontojääki (lisate kompensatsioonisummat). 


NB! Enne kontojäägi muutmist olge kindel, et töötajal oleks küljes kompensatsiooni reegel! Et kõiki töötajaid aktiivseks märkida, siis vajutage kõige ülemist vasakpoolselt linnukest (olge kindel, et lehel on nähtaval kõik töötajad, kerige lehe alla ning valige „Näita ... rida“).

  • Kui soovite töötaja sporditoetuse mõneks ajaks peatada, siis märkige tema nime ette linnuke ning vajutage siniselt ribalt „Peata kompensatsioon“.
  • Kui soovite töötaja sporditoetust jälle aktiveerida, siis märkige tema nime ette linnuke ning vajutage siniselt ribalt „Aktiveeri kompensatsioon“.