1. Navigeerige alapealkirjale „Töötajad“. 

2. Vajutage soovitud töötaja nime peale. 

3. Vajutage paremale tekkinud nupule „Muuda töötajat“.4. Muutke töötaja roll „Administraatoriks“.


6. Vajutage „Salvesta“.