Sätteid saad muuta "Kompensatsioonid" vaatest. 

Kui sinu ettevõttel on seadistatud mitu plaani, siis vali see, mida soovid muuta (1-2-3): 


Järgmises vaates saad muuta kompensatsiooniplaani sisu või hoopis kustutada plaani: 

 


Kuidas luua sporditoetuse plaani?


Kui soovid muuta ühe töötaja või osade töötajate kompensatsiooniplaani reeglit, siis "Töötajad" (1) vaates pane linnuke töötaja nime kõrvale ning vali "Muuda kompensatsiooni" (2)


Vali sobiv plaan olemasolevate plaanide seast (1) ja kinnita (2). Nii rakendus valitud plaan linnukesega märgitud töötajatele.


Plaani saad muuta ka vajutades konkreetse töötaja reale. Lisaks saad muuta ka töötaja detaile: