Kõigepealt veenduge, kas Teil on kompensatsiooniplaan, mida Te töötaja(te)le lisada soovite juba olemas või tuleb Teil see luua.


Kui soovite muuta ühe töötaja või osade töötajate kompensatsiooniplaani reeglit, siis vajutage "Töötajad" (1) vaates pange linnuke töötaja nime kõrvale ning valige "Muuda kompensatsiooni" (2)

Valige sobiv plaan olemasolevate plaanide seast (1) ja kinnitage (2). Nii rakendus valitud plaan linnukesega märgitud töötajatele.


Plaani saate muuta ka vajutades konkreetse töötaja reale. Lisaks saate muuta ka töötaja detaile: Kuidas käib kompensatsiooniplaani sätete muutmine?