Sätteid saate muuta "Kompensatsioonid" vaatest. 

Kui Teie ettevõttel on seadistatud mitu plaani, siis valige see, mida soovite muuta (1-2-3): 


Järgmises vaates saate muuta kompensatsiooniplaani sisu või hoopis kompensatsiooniplaani kustutada: 

 


Kuidas luua sporditoetuse plaani?
Kui soovite muuta ühe töötaja või osade töötajate kompensatsiooniplaani reeglit, siis "Töötajad" (1) vaates pange linnuke töötaja nime kõrvale ning valige "Muuda kompensatsiooni" (2)


Valige sobiv plaan olemasolevate plaanide seast (1) ja kinnitage (2). Nii rakendus valitud plaan linnukesega märgitud töötajatele.


Plaani saate muuta ka vajutades konkreetse töötaja reale. Lisaks saate muuta ka töötaja detaile: