SportID teenustasu läheb maha iga kuu alguses ettevõtte ettemaksu jäägist. Teenustasu kajastatakse uue kuu alguses saadetaval teenuste arvel: 


Kuidas kujuneb teenustasu?