Tšekkide lisamine

Tšekkide esitamist saab lubada vaates "kompensatsioonid" ja seejärel vajutate soovitud kompensatsiooniplaanil "muuda plaani". Kategooriate viimane valikuvariant on "tšekkide esitamine". 


1. Kui lubate töötajatele tšekkide lisamist, tekib nende avalehele uus alammenüü „Tšekid“.


2. Töötaja peab tšeki lisamiseks täitma ära vajalikud andmed (tšeki sisu, isiklik pangakonto) ning lisama süsteemi pildi või faili tšekist (soovitavalt PDF kujul).


3. Ettevõtte administraatoritele ilmub lisatud tšekk ettevõtte konto alla ning alapealkirja alla „Tšekid“.


4. Tšekk tuleb lisada sellel kuul, mille kompensatsioonist soovitakse summa maha võtta (st. tagantjärgi uues kuus eelmise kuu kompensatsioonist tšeki summat maha ei arvestata). Tšeki summaks tuleb märkida kindlasti see summa, mida töötaja soovib, et kompenseeritaks. Keskkond arvestab automaatselt töötaja kompensatsiooniplaaniga.


Tšeki esitamise hetkel broneeritakse töötaja  spordikompensatsioonist vastav summa ning juhul, kui tööandja tšeki tagasi lükkab, tuleb raha töötaja SportID kontole tagasi. Tšeki tagasilükkamisel võib märkida ka tagasilükkamise põhjust. Vastavat liigutust ei ole võimalik tagasi võtta. 


5. Pärast tööandja kinnitust tšeki sobilikkusele kantakse kompenseeritav summa nädala jooksul töötaja poolt märgitud arvelduskontole ning see summa võetakse maha ettevõtte kontojäägist.


6. Ettevõtte administraatoril on kindlasti vaja ära märkida, kas teenus kuulub maksuvabastuse alla või mitte.


Informatsiooni selle kohta leiab EMTA lehelt. See on eriti oluline juhul, kui ettevõte kompenseerib ainult maksuvabasid teenuseid. Nii saab ettevõte vältida erisoodustusmaksuga seotud maksuriski.