Teenusepakkujad saavad valida, kas pakkuda pileti etteostuvõimalust või mitte. 


Kui teenuse juures puudub nupp, siis ei ole võimalik piletit SportID keskkonnast ette osta ja pileti ostmise nupu asemel on selline vaade: 


Sellisel juhul saad teenusepakkuja juures maksta pileti eest SportID krediidiga.