Sporditoetust saad kasutada selliste teenusepakkujate juures, kelle teenused on sulle kompenseeritud. 

SportID keskkonnas on teenused tähistatud vastava sildiga

a.


b.


Selleks, et vaadata, milliseid valdkondi sinu ettevõte sulle kompenseerib, mine hiirega "Kompenseeritud kategooriad" reale. Avanevas aknas ilmub nähtavale vastav info.
Kõik teenusepakkujad ja teenused SportID keskkonnas on jagatud kategooriatesse vastavalt tegevusalale.

Näiteks: NB! Kompenseeritavad kategooriad on SportID keskkonnas seadistatud tööandja poolt.


Kompensatsioonikontol pole piisavalt vahendeid? 

Kuidas saan oma isiklikule kontole raha laadida?


Kas ma saan osta oma SportID krediidi eest kõiki teenuseid, mida teenusepakkuja pakub?


Kust näen, mis valdkondi minu ettevõte kompenseerib?