Sporditoetust saate kasutada selliste teenusepakkujate juures, kelle teenused on Teile kompenseeritud. 

SportID keskkonnas on teenused tähistatud vastava sildiga

a.


b.


Selleks, et vaadata, milliseid valdkondi Teie ettevõte Teile kompenseerib, minge hiirega "Kompenseeritud kategooriad" reale. Avanevas aknas ilmub nähtavale vastav info.
Kõik teenusepakkujad ja teenused SportID keskkonnas on jagatud kategooriatesse vastavalt tegevusalale.

Näiteks: NB! Kompenseeritavad kategooriad on SportID keskkonnas seadistatud tööandja poolt.

Kompensatsioonikontol pole piisavalt vahendeid? 

Kuidas saan oma isiklikule kontole raha laadida?Kas ma saan osta oma SportID kompensatsiooni eest kõiki teenuseid, mida teenusepakkuja pakub?


Kust näen, mis valdkondi minu ettevõte kompenseerib?