Selleks, et vaadata, milliseid valdkondi Teie ettevõte Teile kompenseerib, minge hiirega "Kompenseeritud kategooriad" reale. Avanevas aknas ilmub nähtavale vastav info.Kategooriate selgitused

Treeningud*: kõik teenused, mis soodustavad liikumist 

Üritused*: rahvaspordiüritused, avalikud spordiüritused 

Taastusravi**: massaažid, spa teenused, veekeskus, saunamaailmad 

Treening- ja toitumisnõustamine: treening- ja toitumiskavad 

Spordikaubad: spordikaubad, sporditoit 

Meditsiiniteenused**: terviseuuringud, analüüsid, uuringud, hambaravi, kliiniline psühholoog 

Ravikindlustusteenused*: ravikindlustuslepingu kindlustusmakse  

Muu: iluteenused, spa-hoolitsused


* - kategooria teenused kuuluvad maksusoodustuse alla 

** - maksusoodustuse alla kuuluvad vaid tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenus


NB! Kategooriad on pideval täiendamisel


Kuidas saan kasutada oma SportID kontol olevat raha?