Tšekkide kompenseerimine toimub vaid juhul, kui ettevõte on Teie kompensatsioonireeglis märkinud ära võimaluse täiendavaid tšekke esitada. 


Tšekke saab lisada vaates "Tšekid" ning tšekk tuleb lisada sellel kuul, mille kompensatsioonist soovitakse summa maha võtta (st. tagantjärgi uues kuus eelmise kuu kompensatsioonist tšeki summat maha ei arvestata). 


Sammud on järgmised: 

a. valige "Tšekid"

b. valige "Lisa tšekk"

c. täitke kõik väljad ja lisage tšeki fail

NB! Vaates "Tšekid" tuleb hüvitamise info alla panna töötaja nimi ja töötaja pangakontonumber. Pangakontonumber peab kuuluma tšeki kompenseerimist soovivale töötajale! Teenusepakkuja kontonumbrit palume mitte sisestada, sest see makse ei jõua teenusepakkujani!


d. Salvestage


Tšeki summaks tuleb märkida kindlasti see summa, mida soovite, et kompenseeritaks.

Maksimaalne summa, mida on võimalik laetava tšeki alusel ettevõtte käest küsida kajastub "Summa" lahtri juures: 


Tšeki esitamise hetkel broneeritakse Teie spordikompensatsioonist vastav summa ning juhul, kui tööandja tšeki tagasi lükkab, tuleb summa SportID kontole tagasi. 


Pärast tööandja kinnitust tšeki sobilikkusele kantakse kompenseeritav summa nädala jooksul Teie poolt märgitud arvelduskontole.


Küsimuste korral kirjutage info@sportid.ee.