Tšekkide kompenseerimine toimub vaid juhul, kui ettevõte on Teie kompensatsioonireeglis märkinud ära võimaluse täiendavaid tšekke esitada. Vaates "Tšekid" tuleb hüvitamise info alla panna see pangakontonumber, millele teenuse eest raha tagasi tahetakse. Pangakontonumber ja nimi peavad klappima! Teenusepakkuja kontonumbrit sisestada ei tohi!


Tšekke saab lisada vaates "Tšekid" ning tšekk tuleb lisada sellel kuul, mille kompensatsioonist soovitakse summa maha võtta (st. tagantjärgi uues kuus eelmise kuu kompensatsioonist tšeki summat maha ei arvestata). 

Sammud on järgmised: 

a. valige "Tšekid"

b. valige "Lisa tšekk"

c. täitke kõik väljad ja lisage tšeki fail


d. Salvestage


Tšeki summaks tuleb märkida kindlasti see summa, mida soovite, et kompenseeritaks.

Maksimaalne summa, mida on võimalik laetava tšeki alusel ettevõtte käest küsida kajastub "Summa" lahtri juures: Tšeki esitamise hetkel broneeritakse Teie spordikrediidist vastav summa ning juhul, kui tööandja tšeki tagasi lükkab, tuleb raha SportID kontole tagasi. 


Pärast tööandja kinnitust tšeki sobilikkusele kantakse kompenseeritav summa nädala jooksul Teie poolt märgitud arvelduskontole.


NB! "Tšekid" vaade tekib kontole vaid siis, kui tööandja on tšekkide esitamist kompensatsiooniplaanis lubanud!


Küsimuste korral kirjutage info@sportid.ee.