Kõik teenusepakkuja kontod vaadatakse üle meie spetsialisti poolt. 

See on vajalik teenusepakkujate andmete kontrollimiseks. 

Kui konto on loodud, palun võta meiega ühendust meiliaadressil: info@sportid.ee

Pöördumises palume ära märkida teenusepakkuja nimi, telefoninumber, meiliaadress. 


NB! Kui tegemist on massaažiteenust pakkuva ettevõttega, siis palun tutvu alloleva informatsiooniga ja märgi pöördumises vastav staatus: 


RIIGITEATAJA

(55) Erisoodustusena ei maksustata järgmisi töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro 

ulatuses töötaja kohta kvartalis, kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele: 

1) avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu; 

2) sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutusi; 

3) tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavaid kulutusi; 

4) kulutusi tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenustele; 

5) ravikindlustuslepingu kindlustusmakset. [RT I, 24.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2018]


Registrid: 

Füsioterapeudid

Tervishoiutöötajad