Millest sõltub teenusepakkuja positsioon otsingumootoris?


Viimase 30 päeva müük - Arvesse lähevad nii etteostetud piletid kui ka kohapeal müüdud teenused.


Uudsus - Uusi liitujaid kuvame eespool. Nii SportID kui ka uue teenusepakkuja enda eesmärk on leida teenusepakkujale klientuur. Uusi teenusepakkujaid kuvame eelisjärjekorras ühe kuu.


Soodushindadega teenused - Mida rohkem on soodushinnaga teenuseid, seda parem on teenusepakkuja positsioon otsingus.


Soodushindade % - Mida suurem on teenuste keskmine soodusprotsent, seda kõrgemal kohal on teenusepakkuja otsingus.


Märksõnad - Märksõnadega teenusepakkujad on otsingus paremal positsioonil neist, kes ei ole märksõnu oma müügikohale lisanud. NB! Arvesse lähevad müügikoha, mitte üldprofiili märksõnad.


Logo ja päis - Nii logo kui ka profiili päis annavad eraldiseisvana otsingumootoris parema positsiooni.


Piletite etteostetavus - Teistest paremal positsioonil on otsingus need teenusepakkujad, kelle kõiki pileteid saab SportID keskkonnast ette osta. Eelise otsingus annab vähemalt ühe pileti etteostuvõimalus ning positsioon paraneb iga etteostuvõimalusega pileti lisandumisega.


SportID+ või SportID+PRO klient - Kõiki SportID+ või SportID+PRO paketi liikmeid kuvatakse otsingus enne tavapaketi teenusepakkujaid. Eelispositsioon on siinkohal SportID+PRO paketi liikmetel.


Teenustasu % - Kui kõik eelmainitud tingimused positsiooni parandamiseks on täidetud, sõltub asukoht otsingus SportID teenustasu protsendi suurusest