Pärnu Tervise Paradiis on n-ö offline-teenusepakkuja. See tähendab, et müüdud teenuseid sisestame kasutajatele manuaalselt teenusepakkuja poolt esitatud külastusraporti alusel. 


Kui külastusraport ei ole saabunud, siis ei ole kahjuks võimalik teenuseid sisestada.  Antud töökorralduse näol on tegemist teeenusepakkuja sooviga. Omalt poolt teeme kõik, mis on võimalik, et SportID kasutajad saaksid Tervise Paradiisi teenuseid ikkagi kasutada.


Lisaks mainitud protsessile on Tervise Paradiisi poolt kehtestatud rahaline piirang teenuste ostmise osas. Läbi SportID ei ole kahjuks võimalik osta teenuseid suuremas summas kui 70 EUR/kuus


See tähendab, et kui soovite osta teenuse, mis maksab nt 75 EUR, tuleb 5 EUR juurde maksta Teil endil. Sõltumata sellest, kas Teie SportID kontole on see 70EUR kokku olemas või mitte.