Kuidas luua grupikonto SportID keskkonnas? 


Kui Teil on juba isiklik SportID konto olemas, siis edasised sammud on järgmised: 

Ettemaksu saate mugavalt tellida soovitud meiliaadressile grupikonto loomise protsessi lõpus.


Töötajate korraga lisamiseks valige „Impordi failist“


Näidisfailiga tutvumiseks valige paremal asuvat sinist nuppu „Lae alla näidisfail“. Laadige fail üles.

- Kui töötajal on konto varasemalt loodud, saab tema kasutaja kutse grupiga liitumiseks, millega ta peab nõustuma.

- Kui töötajal ei ole kontot loodud, siis saadetakse tema e-mailile kiri konto loomise kohta.


Palun jälgige, et exceli failis poleks üleliigseid täpitähti ega tühikuid!Kompensatsiooniplaani loomine


Valige alapealkiri „Kompensatsioonid“ ning „Loo kompensatsiooniplaan“ ja täitke lahtrid. 

Keskmine tulp defineerib kategooriad, mida Teie töötajad võivad ettevõtte raha eest soetada. 


a. Kui ettevõte soovib pakkuda ainult maksuvabasid teenuseid, palume märkida sinna kindlasti ka linnuke. 


b. Maksuvabasid teenuseid leiab kategooriatest treeningud, meditsiiniteenused, taastusravi, üritused ja ravikindlustus. 


c. Kui märgite ära „Luba ainult maksuvabad teenused“ ning jätate linnukesed kõikidele kategooriatele, siis saavad töötajad siiski ainult osta teenuseid maksuvabadest kategooriatest. 


Kõige viimane rida, ehk „Tšekkide esitamine“ on juhendis eraldi selgitatud. 


NB! Valides "Vaikimisi kompensatsiooniplaani", rakendub see plaan koos kompensatsiooniga kõigile grupis olevatele liikmetele, kes lisatakse süsteemi. Juhul kui ettevõttel veel rahalisi vahendeid süsteemis ei ole või Te ei soovi, et töötajad koheselt toetust kasutada saaksid, jätke see märge tegemata.


Kompensatsiooniplaani muutmine toimub "Kompensatsioonid" vaates Ettemaksuarve seaded. Kõige levinum valik on „Isiklik vastutus“


Ülemine rida: Summa, milleni võib ettevõtte kontojääk jõuda ning mil ettevõttele laekub automaatne ettemaksuarve. 

Alumine rida: Summa, mille ula tuleb uus automaatne ettemaksuarve. 

NB! Antud näite puhul saadetakse firma e-mailile ettemaksuarve summas 190 eurot nii pea, kui ettevõtte kontojääk jõuab 100-euroni. 


Ettemaksuarve tellimineTöötajatele kompensatsiooni lisamiseks märkige soovitud tööta(jate) ette linnuke 


Valige tekkinud siniselt ribalt kõige parempoolne valik „Kontojääk“. 

Sisestage tekkinud lahtrisse soovitud summa ning valige kõige parempoolne nupp „Muuda jääki“.

NB! Enne kontojäägi muutmist palun kontrollige, et töötajal oleks küljes sporditoetuse reegel!

Et kõiki töötajaid aktiivseks märkida, siis vajutage kõige ülemist vasakpoolselt linnukest

(Et lehel oleksid nähtaval kõik töötajad, kerige lehe alla ning valige „Näita ... rida“).

Tšekkide lisamine


Tšekkide esitamist saab lubada vaates "Kompensatsioonid" ja seejärel vajutate soovitud kompensatsiooniplaanil "Muuda plaani". Kategooriate viimane valikuvariant on "tšekkide esitamine".  

1. Kui lubate töötajatele tšekkide lisamist, tekib nende avalehele uus alammenüü „Tšekid“.


2. Töötaja peab tšeki lisamiseks täitma ära vajalikud andmed (tšeki sisu, isiklik pangakonto) ning lisama süsteemi pildi või faili tšekist (soovitavalt PDF kujul).


3. Ettevõtte administraatoritele ilmub lisatud tšekk ettevõtte konto alla ning alapealkirja alla „Tšekid“.


4. Tšekk tuleb lisada sellel kuul, mille kompensatsioonist soovitakse summa maha võtta (st. tagantjärgi uues kuus eelmise kuu kompensatsioonist tšeki summat maha ei arvestata). Tšeki summaks tuleb märkida kindlasti see summa, mida töötaja soovib, et kompenseeritaks. Keskkond arvestab automaatselt töötaja kompensatsiooniplaaniga.


Tšeki esitamise hetkel broneeritakse töötaja  spordikompensatsioonist vastav summa ning juhul, kui tööandja tšeki tagasi lükkab, tuleb raha töötaja SportID kontole tagasi. Tšeki tagasilükkamisel võib märkida ka tagasilükkamise põhjust. Vastavat liigutust ei ole võimalik tagasi võtta. 


5. Pärast tööandja kinnitust tšeki sobilikkusele kantakse kompenseeritav summa nädala jooksul töötaja poolt märgitud arvelduskontole ning see summa võetakse maha ettevõtte kontojäägist.


6. Ettevõtte administraatoril on kindlasti vaja ära märkida, kas teenus kuulub maksuvabastuse alla või mitte.


Informatsiooni selle kohta leiab EMTA lehelt. See on eriti oluline juhul, kui ettevõte kompenseerib ainult maksuvabasid teenuseid. Nii saab ettevõte vältida erisoodustusmaksuga seotud maksuriski.


Tšekkide tagasilükkamine


Tööandjal on võimalik mittesobilikku tšekki ka tagasi lükata. Märgitud tagasilükkamise põhjus on nähtav ka töötajale. 

Tšeki lisamise käigus broneeritud vahendid vabastatakse tšeki tagasilükkamisel.  Töötaja lisamine, töötaja administraatoriks muutmine ja manuaalne kompensatsiooni lisamine


Ükshaaval lisamiseks valige sinine alapealkiri „Lisa uus töötaja“.

Täitke ära kõik nõutud lüngad ning määrake töötajale külge „Kompensatsiooniplaan“.

Töötajatele kompensatsiooni lisamiseks või rolli muutmiseks märkige soovitud töötaja(-te) ette linnuke või vajutage töötaja nime peal.


Ettemaksuarve tellimineArvete vaatamine ja alla laadimineKompensatsiooni tehingute ajalugu


Valige "Raha ja arved" ning alapealkiri "Kompensatsiooni tehingud"

Kalendrist on võimalik mugavalt valida vajalik periood ning filtreerida tehinguid ka nime, maksja/saaja või summa järgi. 

NB! Soovi korral saab tehingud alla laadida ka .xls failina (EKSPORT).


Erisoodustuse aruanne


Valige "Raha ja arved" ning alapealkiri "Erisoodustuse aruanne".

Aruanne on saadaval nii kvartali, kui ka kuu lõikes. 

Aruanne on lihtsasti eksporditav Exceli kujul.