SportID peab lugu oma Kasutajate privaatsusest ja andmete korrektsest käsitlemisest. 

Seetõttu ei väljasta Teenusepakkujale infokirju, mis sisaldavad pileti ette ostnud Kasutaja isikuandmeid, milleks on: nimi, isikukood ja piletikood. 

Teenusepakkuja kontol on näha vaates "Müük ja teenused" - "Aktiivsed piletid" kõiki etteostetud pileteid, kuid seal ei ole kuvatud Kasutaja andmed. 

SportID jaoks on oluline, et Teie SportID Teenusepakkuja profiilil oleks selgelt välja toodud info, kuidas peab klient pärast etteostetud pileti ostu toimima. 

 

Selleks, et suunata Kasutaja Teiega ühendust võtma pärast SportID-st pileti ostmist ja selleks, et broneerida aega teenuse kasutamiseks, soovitame toimida järgmiselt: 


  • Valige Teenusepakkuja kontol "Müük ja teenused" - "Müügikohad"
  • Vajutage müügikoha nime peale või paremal sinist nuppu "Muuda müügikohta"
  • Lisage lahtrisse "Üldine informatsioon" järgmine info: 


Pärast SportID-st teenuse ostu edastage piletikood meiliaadressile: *Teie meiliaadress*


See on vajalik selleks, et suunata klient Teiega ühendust võtma ja kokku leppima aega teenuse osutamiseks pärast pileti etteostmist. Seejärel saate Teie küsida endale vajalikke andmeid nagu nimi, isikukood ja piletikood (selle saab klient endale meilile pärast teenuse etteostu). Andmed on vajalikud pileti aktiveerimiseks ehk pileti ostu raha kandumiseks Teie teenusepakkuja kontole.Ainult kohapeal ostetavate piletite korral toimige vanaviisi.


Juhul, kui Teil juba on enda Teenusepakkuja profiilil kuvatud info, kuidas Kasutaja peab toimima pärast pileti ostu ning kuidas broneerida soetatud teenust, siis selles osas ei muutu Teie jaoks midagi. 


Kui Teil on ikka probleeme klientidega, kes ei pöördu Teie poole õigeaegselt, siis soovitame selle lause lisada ka teenuste grupi infokasti.