SportID peab lugu oma Kasutajate privaatsusest ja andmete korrektsest käsitlemisest. 

Seetõttu ei väljasta Teenusepakkujale infokirju, mis sisaldavad pileti ette ostnud Kasutaja isikuandmeid, milleks on: nimi, isikukood ja piletikood. 

Teenusepakkuja kontol on näha vaates "Müük ja teenused" - "Aktiivsed piletid" kõiki etteostetud pileteid, kuid seal ei ole kuvatud Kasutaja andmed. 

SportID jaoks on oluline, et Teie SportID Teenusepakkuja profiilil oleks selgelt välja toodud info, kuidas peab klient pärast etteostetud pileti ostu toimima. 

 

Selleks, et suunata Kasutaja Teiega ühendust võtma pärast SportID-st pileti ostmist ja selleks, et broneerida aega teenuse kasutamiseks, soovitame toimida järgmiselt: 


  • Valige Teenusepakkuja kontol "Müük ja teenused" - "Müügikohad"
  • Vajutage müügikoha nime peale või paremal sinist nuppu "Muuda müügikohta"
  • Lisage lahtrisse "Müügikoha informatsioon" järgmine info:


Kuidas toimida peale etteostetava pileti soetamist?
Osta ette pilet soovitud teenusele SportID keskkonnast ning võta ühendust <Teenusepakkuja meiliaadress>Ainult kohapeal ostetavate piletite korral toimige vanaviisi.


Juhul, kui Teil juba on enda Teenusepakkuja profiilil kuvatud info, kuidas Kasutaja peab toimima pärast pileti ostu ning kuidas broneerida soetatud teenust, siis selles osas ei muutu Teie jaoks midagi. 

Samuti ei muutu Teie jaoks midagi, kui Teie piletid on ostetavad vaid kohapeal.