Alates 2018. aasta 1. jaanuarist kehtib tervise- ja spordikuludele tööandjate maksusoodustus. 


Täispikk EMTA artikkel on siin.


SportID keskkonnas tähendab see teenusepakkujale seda, et maksuvabastuse linnukese saab teenuste grupi seadete all sisse lülitada, kui grupi alla kuuluvad teenused on:


Treeningud*: kõik teenused, mis soodustavad liikumist 

Üritused*: rahvaspordiüritused, avalikud spordiüritused 

Taastusravi**: massaažid, spa teenused, veekeskus, saunamaailmad

Meditsiiniteenused**: terviseuuringud, analüüsid, uuringud, hambaravi, kliiniline psühholoog 

Ravikindlustusteenused*: ravikindlustuslepingu kindlustusmakse  


* - kategooria teenused kuuluvad maksusoodustuse alla.

** - maksusoodustuse alla kuuluvad vaid tervishoiutöötajate riiklikusse registrisse kantud või vastavat kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenused.


Teenusepakkuja tingimused annavad teenuste kategooria määramise õiguse teenusepakkujatele, kuid sellega kaasneb kohustus vastava infoga tutvunud olla ja vastutada esitatud informatsiooni korrektsuse eest.

Kõikidele tekkivate küsimuste ja märkustega palun pöörduda klienditoe poole e-mailil info@sportid.com