Tulenevalt seadusest on kõik avaliku rahvaspordiüritustest osavõtt maksuvaba, siis tuleb jälgida, et üritusel oleks maksuvabastuse linnuke juures. Seda saate märkida ürituse lisamisel või alamürituse lisamisel. NB! Maksuvabastuse linnukest saate märkida vaid siis, kui olete Tingimustega nõustunud! Tingimustega saate nõustuda "Seaded" - "Tingimused" vaates.


Maksuvabastust saate lisada üksikürituse puhul "Üritused" - "Muuda üritust" vaates ning mitmikürituste puhul "Üritused" - "Alamüritused" muutmise vaates alla kerides: