Vahel pakuvad teenusepakkujad läbi SportID soodushindadega teenuseid just kindlatele ettevõtetele.


Kui Teile on teada antud, et saate osta teenust näiteks -20% soodusega, siis minge vastava teenusepakkuja SportID profiilile, leidke sobiv teenus ja vajutage pileti juures nuppu "Osta pilet". Alguses kuvatakse kõigile ikka tavahind.


Järgmises vaates kuvatakse Teile soodushind, kuna sellel piletil on soodus Teie tööandja SportID grupiga liitunud inimestele. 

Soodushinnaga pileti saate osta uue hinnaga vaates nupult "Osta pilet".


Soodushindasid ei kuvata kohe esimeses vaates, seega tutvuge eelnevalt soodustusega teenustega teenusepakkuja poolt.