Kui olete SportID-st oma ettevõtte või isikliku kompensatsiooni eest pileti ostnud, siis teadke, et teenusepakkuja ei ole seda raha veel enda kontole saanud. Raha kandumiseks peate teenusepakkujaga ühendust võtma, talle oma ostust teatama ja reaalselt võib pileti aktiveerda (ja toimub raha ülekandumine), kui Te olete teenust tarbinud. 


Pärast ostu palun võtke kohe teenusepakkujaga ühendust teatades talle oma ostust. Lisage kirja ostetud teenuse nimetus, enda nimi ja ka pileti kood. Siis on teenusepakkujal teada Teie kontakt ja kui teenuse kasutamiseks on vajalik etteregistreerimine, annab see Teile mõlemale paindlikkust sobiva aja leidmisel. 


Teenusepakkuja kontakti leiate tema profiililt vasakult servast. Täpsemad juhised pärast ostu toimimisest on tihti kirjas ka teenusepakkuja profiili pealehel.


Pileti kood kuvatakse Teile pärast ostu avanevas aknas. Seda näete ka kui vajutate "Vaata kõiki pileteid" ehk oma isikliku konto vaates menüüs "Piletid"


NB! Enne pileti aegumist andke endast teenusepakkujale märku või kasutage pilet kohapeal ära. Pileti aegumise kohta saadetakse Teile kolm e-kirja (14, 7 ja 1 päev enne aegumist). Kui Te ei saa teenust minna kasutama pileti kehtivuse ajal, saate teenusepakkujaga kokku leppida, et pilet aktiveeritakse enne reaalset teenuse kasutamist. Seda soovitame teha kirjalikul viisil, et mõlemale oleks kokkulepe üheselt mõistetav ja hiljem taasesitatav. Paneme Teile südamele, et kui Te olete pileti ostnud, siis on Teil kohustus see teenusepakkuja poolt määratud (automaatselt genereeritud) kehtivusaja jooksul ära kasutada. 


Pileti kehtivust saate vaadata ka enne ostu sooritamist. Lisaks kuvatakse enne ostu kontaktandmed: