Kui Teie teenuseid saab tarbida mitmes asukohas, siis saab üht teenust müüki panna mõlemasse kui ka ainult ühte müügikohta.


Teenuste haldamiseks müügikohtades vajutage teenuse peale ja nupule "Halda teenust müügikohtades".


Müügikoha alla müüki panemiseks palun vajutage sisse nupp "Saadaval müügikohas". 


Selleks, et näha kõiki teenuseid, mis hetkel konto alla lisatud on, tühjendage otsingulahter "Teenus".