Ettevõte

Siit leiab vastuseid ettevõtte SportID kontoga seotud küsimustele

Kuidas toimib tšekkide kompenseerimine tööandja vaates?
Tšekkide lisamine Tšekkide esitamist saab lubada vaates "kompensatsioonid" ja seejärel vajutate soovitud kompensatsiooniplaanil "muuda plaan...
K, 12 dets, 2018 at 11:09 AM
Millal laekuvad ettevõttele teenuste kasutuse arved?
Teenuste kasutuse arved laekuvad iga järgneva kuu hiljemalt 7. kuupäeval. Milline näeb välja SportID teenuste kasutuse arve?  Miks summa all on kaks ri...
R, 10 aug, 2018 at 2:21 PM
Kuidas kujuneb teenustasu?
Teenustasu on igakuine ning sõltub inimeste arvust, kellele SportID süsteemis pakutakse spordi krediiti.  Seega töötaja, kes on süsteemis, kuid kellele kre...
R, 10 aug, 2018 at 2:24 PM
Kuidas saan lisada töötajaid?
1.Navigeeri alapealkirjale Töötajad. 2.Töötajaid saab lisada ükshaaval või exceli failina kõik koos. a. Ükshaaval lisamiseks vali sinine alapealkiri „Lisa...
N, 20 sept, 2018 at 1:09 PM
Kuidas muuta töötajate krediiti?
1. Töötajate krediidi muutmiseks vajuta soovitud töötaja(-te) ette linnuke 2. Vali tekkinud siniselt ribalt kõige parempoolne valik „Kontojääk“. 3. Sise...
N, 1 nov, 2018 at 12:30 PM
Kuidas saan seadistada kategooriaid, mida kompenseeritakse?
 1. Vali alapealkiri „Kompensatsioonid“ ning "Muuda plaani" 2. Keskmine tulp defineerib kategooriad, mida teie töötajad võivad ettevõtte raha...
R, 10 aug, 2018 at 2:41 PM
Kuidas saan luua sporditoetuse plaani?
1. Vali alapealkiri „Kompensatsioonid“ ning „Loo kompensatsiooniplaan“ 2. Täida ära lahtrid meelepäraste andmetega Mis on sinu kompensa...
E, 25 juuni, 2018 at 10:32 PM
Raha laadimine: kuidas ettevõtte kontole tellida/seadistada ettemaksuarve?
1. Vali alapealkiri „Kompensatsioonid“.  2. Vajuta vasakul tulbas olevale nupule „Lae raha“. 3. Lahtrisse „Sisesta summa“ märgi summa, millele soovid ett...
R, 6 juuli, 2018 at 11:11 AM
Kas SportID esitab teenustasu kohta arve?
SportID teenustasu läheb maha iga kuu alguses ettevõtte ettemaksu jäägist. Teenustasu kajastatakse uue kuu alguses saadetaval teenuste arvel:  Kuidas ...
R, 10 aug, 2018 at 2:38 PM
Kuidas saan näha töötajate kompensatsiooni tehingute ajalugu?
Vali tab'ist "Raha ja arved" ning alapealkiri "Kompensatsiooni tehingud"  Tehingute perioodiks on vaikimisi valitud joo...
K, 20 juuni, 2018 at 3:27 PM